Tag:

Vận động

TTCT - Mỗi cuối năm, tôi thường ngồi điểm lại xem trong năm qua, mối quan hệ của mình đã “giàu” lên như thế nào, qua tiêu chí được làm quen thêm với ai, thú vị như thế nào...

TTCT - Hơn hai năm trước, một bản hướng dẫn tuyên truyền “Tiêu dùng bền vững động vật hoang dã (ĐVHD)” do Ban Tuyên giáo trung ương soạn thảo đã được ban hành.