Tag:

văn hóa Việt Nam

TTCT - "Ý tưởng quảng bá phải dựa trên những gì có thật và đáng tin cậy. Anh không thể bịa ra các giá trị mới nằm ngoài những phẩm chất của đất nước mình". Ông Peter Mack, giám đốc điều hành về tiếp thị của Tập đoàn Landor, chi nhánh Thượng Hải, phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trao đổi với TTCT về quá trình xây dựng thương hiệu quốc gia (*) trong bối cảnh ở Việt Nam vẫn chỉ manh nha về mặt ý tưởng.

TTCT - Đối với họa sĩ, không có đối tượng nào là đẹp nhất hay xấu nhất, đối tượng chỉ là nguyên liệu cho quá trình sáng tác, mà sự biểu hiện nó mới đáng kể. Các loài hoa cũng thế, đều có vẻ đẹp riêng.