Tag:

blockchain

TTCT - Làm sao xác định cho mình một thái độ đúng đắn về tiền mã hóa để khỏi bị chê là lạc hậu, bảo thủ nhưng cũng không để bị cuốn vào cơn lốc làm giàu nhanh chóng?

TTCT - Những cây cầu nối đôi bờ luôn là hạ tầng quan trọng trong đời sống, nhưng bất kỳ lỗ hổng hay điểm yếu nào trong cấu trúc của chúng đều có thể dẫn đến thảm họa. Điều này cũng đúng với những “cây cầu” nối đôi bờ blockchain trong thế giới tiền mã hóa (crypto).

TTCT - Không lâu sau khi xuất hiện, cơn sốt NFT đã dâng cao gấp mấy lần. Có lẽ đã đến lúc quay lại hiện tượng này để ít nhất khỏi bị cuốn vào một mê hồn trận ai nấy đều biết là “ảo”, “không thể duy trì”, “trước sau gì cũng nổ tung” nhưng ai nấy đều nghĩ mình sẽ kịp thoát trước; ai không chơi sẽ thua thiệt.

TTCT - Có một làn sóng khác của người trẻ đang tiếp cận với blockchain - công nghệ phía sau các loại tiền ảo như bitcoin.

TTCT - “Blockchain có thể là một cuộc cách mạng theo cách mà mọi người - doanh nghiệp, chính phủ, các tổ chức và cá nhân - cùng làm việc với nhau. Nó tạo ra một cách đơn giản, an toàn để tạo lòng tin cho hầu như tất cả mọi kiểu giao dịch..."