Hiện tượng ChatGPT

TTCT - AI "biết tuốt" ChatGPT của OpenAI có gì mà cả thế giới phát sốt vì nó, còn những gã khổng lồ công nghệ như Google lại lo sốt vó?