Ngân sách và bình đẳng thể thao

Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho thể thao ở Việt Nam còn khiêm tốn so với các nước và chủ yếu vẫn chỉ tập trung vào thể thao thành tích cao để cạnh tranh huy chương. Thể thao cộng đồng - phong trào gần như được phó mặc cho xã hội. Bản thân các liên đoàn thể thao hầu hết cũng chưa hoạt động đúng nghĩa là một liên đoàn chuyên nghiệp của bộ môn - nhất là trong việc huy động nguồn lực phát triển và mở rộng môn thể thao của mình. Đó là thực trạng chung của nền thể thao Việt Nam, nhưng liệu có hy vọng