Nhìn lại 2020

TTCT - Cùng Tuổi Trẻ Cuối Tuần điểm lại một năm 2020 đầy biến động trong mọi lĩnh vực, từ khoa học, công nghệ đến môi trường, giáo dục và văn hóa.