Ở homestay - Ở với cả thế giới

Mô hình homestay vẫn đang có dư địa phát triển tốt ở Việt Nam – đất nước có bề dày lịch sử và văn hóa, thiên nhiên đa dạng và kỳ thú, con người thân thiện và cởi mở, vốn là những điều kiện thuận lợi cho loại hình du lịch này. Như mọi kế sách phát triển kinh tế văn hóa khác dựa trên tài nguyên tự nhiên và vốn con người, đây là một thị trường rất cần có những ứng xử tinh tế, kiên nhẫn và tử tế để có thể phát triển thuận lợi và trở thành một đặc sản quốc gia, bớt đi những méo mó biến tướng sinh ra