Tag:

Doanh nghiệp nhà nước

TTCT - Việt Nam đã bắt đầu thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từ năm 1990, năm 1992 chính thức được thực hiện, năm 2010 có kế hoạch cổ phần hóa dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Cho đến nay đã trải qua 31 năm nhưng quá trình cổ phần hóa vẫn chưa kết thúc và chưa hề có luật về cổ phần hóa. Nhiều đại biểu Quốc hội khóa XV trong đợt 1 kỳ họp thứ hai vừa kết thúc ngày 30-10-2021 cũng đã nhấn mạnh yêu cầu cổ phần hóa DNNN trong kế hoạch tái cơ cấu kinh tế đến năm 2025.

TTCT - Chuyện bỏ bộ chủ quản hay nói cho chính xác, tách chức năng làm đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp nhà nước của các bộ để khỏi ảnh hưởng đến chức năng quản lý nhà nước là câu chuyện đã lâu rồi. Thế tại sao giờ này nó lại được xới lên và có những chọn lựa nào mới để giải quyết?

TTCT - Đầu năm 2015, nhiều tín hiệu tích cực, cơ hội đầu tư rộng mở trên nhiều lĩnh vực, từ cảng biển, nhà ga cho đến các con đường cao tốc, cùng với đó là hàng loạt thay đổi trong chính sách theo hướng nâng cao vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân.

TTCT - Tại cuộc họp tổng kết của ngành tài chính diễn ra gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trọng tâm của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là thực hiện cổ phần hóa (CPH), là thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

TTCT - 2014 sẽ là năm doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Nhiều chuyên gia nhận xét như vậy bởi nền kinh tế năm 2014 sẽ dựa rất nhiều vào việc tái cấu trúc, đẩy mạnh cổ phần hóa và cả chuyện bán DNNN...

TTCT - Lộ trình các doanh nghiệp nhà nước phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2012. Theo đó, đến năm 2015 các tập đoàn, tổng công ty phải hoàn tất việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

TTCT - Đại diện cho cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài, những tổ chức như Phòng Thương mại Mỹ (AmCham), Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham)... cho rằng giải pháp để cải thiện tình hình là Chính phủ cần hành động nhất quán và cải thiện thủ tục hành chính theo chuẩn mực quốc tế.