Tag:

Greenland

TTCT - Hầu như những ai học tiếng Anh đều biết đến câu mở đầu trong bài độc thoại nội tâm của hoàng tử Hamlet trong bi kịch “Hamlet - hoàng tử Đan Mạch” của thi hào William Shakespeare: “To be or not to be, that’s the question!” (*). Giờ Đan Mạch đang đứng trước câu hỏi “uranium hay không uranium?”.

TTCT - Ngày 12-3, cử tri Greenland, hòn đảo thuộc Vương quốc Đan Mạch, đi bầu quốc hội địa phương. Vấn đề then chốt trong kỳ bầu cử này là quyền tự trị toàn phần (ngoại trừ quốc phòng và ngoại giao vẫn do Đan Mạch chủ động), giúp Greenland có toàn quyền quyết định việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên của đảo.