Tag:

Hiến pháp 1992

TTCT - Đất nước vạn đảo có nền ẩm thực đa dạng. Nhưng với tôi, điều làm nên ấn tượng sâu đậm của những món ăn muôn vẻ nơi này là bản hòa tấu kỳ ảo của hằng hà sa số loại nước xốt.

TTCT - Hiện nay cả nước đang tiến hành góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp 1992, nhiều ý kiến rất có giá trị, hữu ích, cũng là cách thức để người dân cũng như các nhà khoa học tham dự nhiều hơn vào hoạt động chính trị của cả nước.

TTCT - Trên thực tế, việc xác định mối quan hệ quyền lực giữa Đảng và các cơ quan nhà nước, giữa Đảng và nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là một trong những vấn đề mấu chốt nhất của Hiến pháp.

TTCT - Theo lộ trình, nhiệm vụ tổng kết thi hành bản Hiến pháp 1992 sẽ về đích trong tháng 2 này, sau đó Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp sẽ xem xét và tiến hành các bước tiếp theo của quy trình sửa đổi hiến pháp. Tuổi Trẻ Cuối Tuần trao đổi với ông Đinh Xuân Thảo - viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.