Tag:

mặt trăng

TTCT - Ngắm nhìn Mặt trăng có lẽ là chuyện con người đã làm từ thuở hồng hoang. Sau nhiều thế kỷ phát triển của nhân loại, khi khoa học không ngừng tìm hiểu, lý giải và khám phá thực thể xa xôi đó, Mặt trăng trở thành chiếc gương phản chiếu văn hóa và đức tin của con người. Qua chiếc gương ấy, người ta thấy nó “hóa thân” trong muôn hình vạn trạng.

TTCT - 1. Không chói lóa như mặt trời, không xa xăm như những vì sao, là hành tinh phản chiếu ánh sáng của vầng thái dương, mặt trăng mang bản thể âm, đã phát tỏa một diện mạo của sự hiền hòa, hấp dẫn, chuyển hóa huyền ảo.