N.N.HÙNG (THEO ALARABIYA.NET)

Tác giả

Tổng số bài viết : 7 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Vì thực thi nghĩa vụ tôn giáo nhịn ăn và uống hoàn toàn vào ban ngày trong tháng lễ Ramadan (bắt đầu từ ngày 11-8 vừa qua), nên nhu cầu bù đói và giải khát về đêm của người Hồi giáo tăng vọt suốt thời gian này. Thực phẩm chủ yếu trong các bữa “điểm tâm” về đêm là thịt cừu, còn đồ uống phổ biến là nước trà đen với đường ngọt đậm (ảnh).