Tag:

Bảo vệ môi trường.

Ở Việt Nam cũng có những cộng đồng để ai thiếu thì hỏi xin, ai có cho hay tặng, hoạt động dưới hình thức các nhóm trên Facebook, hoặc các phiên chợ không thường xuyên.