Tag:

Cần một tư duy ngân sách khác!

TTCT - Chính phủ sẽ đề xuất nâng trần bội chi năm sau lên 5,3% thay vì 4,8% năm nay... Bộ Tài chính thì kiến nghị giảm lương tối thiểu của người lao động đang hưởng lương từ ngân sách.

Những lựa chọn không dễ

TTCT - Xuyên suốt những tranh luận đa chiều tại Diễn đàn kinh tế mùa thu (Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức), viễn cảnh kinh tế Việt Nam được vẽ ra về cơ bản không có nhiều lạc quan.

"PR" chính sách

TTCT - Chỉ tính từ đầu năm 2009 đến nay, lãnh đạo các nước đã liên tục gửi nhiều thông điệp tới người dân nước họ để nhận định tình hình, giải thích chính sách, bày tỏ suy nghĩ hay đơn thuần cung cấp thông tin trực tiếp cho người dân.