Tag:

Con đường xoắn ốc “bộ chủ quản”!

TTCT - Chuyện bỏ bộ chủ quản hay nói cho chính xác, tách chức năng làm đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp nhà nước của các bộ để khỏi ảnh hưởng đến chức năng quản lý nhà nước là câu chuyện đã lâu rồi. Thế tại sao giờ này nó lại được xới lên và có những chọn lựa nào mới để giải quyết?

​Cơ hội thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân

  • 16/3/2015
  • 2054 từ

Đầu năm 2015, nhiều tín hiệu tích cực, cơ hội đầu tư rộng mở trên nhiều lĩnh vực, từ cảng biển, nhà ga cho đến các con đường cao tốc, cùng với đó là hàng loạt thay đổi trong chính sách theo hướng nâng cao vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân.  

Không còn đường lùi

TTCT - Tại cuộc họp tổng kết của ngành tài chính diễn ra gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trọng tâm của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là thực hiện cổ phần hóa (CPH), là thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Cần cú hích cổ phần hóa

TTCT - 2014 sẽ là năm doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Nhiều chuyên gia nhận xét như vậy bởi nền kinh tế năm 2014 sẽ dựa rất nhiều vào việc tái cấu trúc, đẩy mạnh cổ phần hóa và cả chuyện bán DNNN...

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành: được phép bán cắt lỗ

TTCT - Lộ trình các doanh nghiệp nhà nước phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2012. Theo đó, đến năm 2015 các tập đoàn, tổng công ty phải hoàn tất việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.