Tag: Fukushima

TTCT - Ngày 11-3-2013 đánh dấu hai năm sự kiện động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Cảnh tượng hoang tàn vẫn còn đó, nhưng nụ cười và nỗ lực của người dân nơi đây đã xóa dần nhiều đau thương, mất mát.

TTCT - Kiyoshi Kurokawa là cái tên đang được truyền thông Nhật nhắc nhiều những ngày này. Ông là tác giả câu nhận định nổi tiếng: “Thảm họa Fukushima là sản phẩm made in Japan”.