Tag:

Khu công nghiệp

TTCT - Trái ngược với kỳ vọng về một lĩnh vực vốn có tính chất chu kỳ (cyclical industry) theo diễn biến của nền kinh tế, giá bất động sản vẫn tăng ròng rã suốt thời gian dịch bệnh và tăng trưởng kinh tế chậm chạp vừa qua.

TTCT - “Khu chế xuất hay khu công nghiệp là một thực thể kinh tế nhưng bản chất của nó với kinh tế vĩ mô là thí điểm chính sách. Cái đau lớn nhất của mình là khi thành công được một khu rồi, cần phải rút kinh nghiệm chính sách để áp dụng cho toàn quốc thì mình lại không làm” - ông Phan Chánh DưỠng, nguyên lãnh đạo Khu chế xuất Tân Thuận từ những ngày đầu, nhận xét.

TTCT - 66 tuổi, ông Phan Chánh Dưỡng vẫn thỉnh thoảng dừng xe trước cổng Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM) vào lúc tan tầm. Ông ngắm dòng công nhân tan ca rẽ về hai ngả đường, lòng hạnh phúc.