Tag: Khu công nghiệp

TTCT - 66 tuổi, ông Phan Chánh Dưỡng vẫn thỉnh thoảng dừng xe trước cổng Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM) vào lúc tan tầm. Ông ngắm dòng công nhân tan ca rẽ về hai ngả đường, lòng hạnh phúc.