Tag:

Năng lượng sạch

Cho đến nay, sau bao nhiêu lần hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, vẫn chưa có giải pháp đột phá cho vấn đề phát triển các nhà máy điện gió, năng lượng mặt trời. Dự thảo mới về quy hoạch nguồn điện cho tương lai, năng lượng tái tạo vẫn là những con số nhỏ nhoi.

TTCT - Theo báo cáo triển vọng năng lượng quốc tế 2013 của Cục Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tổng tiêu thụ năng lượng trên toàn thế giới giai đoạn 2010 - 2040 sẽ tăng 56%, từ 524.000 triệu triệu đơn vị nhiệt Anh (Btu) lên 820.000 triệu triệu Btu.

TTCT - “Người tiên phong công nghệ” là một chương trình của Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra hằng năm vinh danh các công ty có những phát kiến mới về thiết kế, phát triển và triển khai công nghệ mới, hứa hẹn những tác động có ý nghĩa đến con người và công việc kinh doanh.