Tag:

Sông Mekong

TTCT - Trong một cuộc trao đổi trực tuyến ngày 7-5, các chuyên gia - tác giả chính của một nghiên cứu mới (công bố ngày 10-4) về Giám sát lượng nước tự nhiên chảy từ thượng nguồn lưu vực sông Mekong trong điều kiện tự nhiên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch và hợp tác về nguồn nước trong khu vực.

TTCT - Dòng sông mẹ của Đông Nam Á lục địa đã nuôi dưỡng những nền văn minh lớn nhất khu vực trong nhiều thiên niên kỷ. Nhưng giờ nó đang khô cạn, bị bủa vây tứ bề bởi các đập thủy điện, thủy lợi, tình trạng đánh bắt cá quá mức, những điểm khai thác cát bất hợp pháp quy mô lớn và cả dự tính đào sông nắn dòng phục vụ vận tải.

TTCT - Những ngày này, tại vùng ngọt hóa Bắc Cà Mau (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), người dân không những bị thiệt hại trong sản xuất do hạn mặn gây ra mà nhiều tuyến đường giao thông trong vùng cũng bị sụp lún, giao thông bị gián đoạn.

TTCT - Ba năm một lần, các nước ven sông Mekong lại cùng Nhật Bản hoạch định lại một chiến lược đối tác mới. Thượng đỉnh Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 năm nay vừa được tổ chức tại Tokyo hôm 9-10 đã đề ra Chiến lược Tokyo 2018 về hợp tác Mekong - Nhật Bản đi vào chiều sâu hơn.

TTCT - LTS: Chuyện lũ lụt, lúa, đê bao (TTCT số 40 ngày 9-10) và những hệ quả người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đang gánh chịu trong mùa lũ năm nay tiếp tục nhận được nhiều phản hồi.