Tag:

Thương chiến Mỹ-Trung

TTCT - Trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang gia tăng ở mức độ toàn cầu khi hai siêu cường Trung - Mỹ liên tục lời qua tiếng lại và thương mại quốc tế chững lại cả vì đại dịch COVID-19 lẫn các chính sách bảo hộ, việc gia tăng kết nối kinh tế liệu có thể mở ra hi vọng củng cố cho hòa bình?