Tag:

TP.HCM

Cơ chế phân cấp ngân sách hiện hành ra đời và thực hiện đã khoảng 25 năm, đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tiễn khi Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và hoạt động theo cơ chế thị trường. Đã đến lúc cần cân nhắc phân chia lại ngân sách theo thông lệ quốc tế.

TTCT - Liệu có giải pháp nào khác cho tình trạng ngập ở TP.HCM ngoài cuộc đua nâng đường? Nguồn lực giải quyết tình trạng này từ góc độ kinh tế ra sao? TTCT trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên chương trình chính sách công Fulbright.