Tag:

thịt giả

TTCT - Những người trẻ thuộc thế hệ Millennial (sinh từ năm 1981-1996) và Gen Z (sinh từ năm 1996 trở về sau) với nhận thức về môi trường, sức khỏe và cởi mở với cái mới sẽ là động lực chính của ngành công nghiệp sản xuất thịt giả trong thời gian tới.