Tag:

thu gom rác

  • 24/05/2024
  • 1453 từ

TTCT - Ve chai là tiền, là nguồn sống của rất nhiều người. Nhưng ở cái thời kinh tế khó khăn này, nguồn sống ấy cũng đang dần cạn.

  • 01/05/2024
  • 2268 từ

TTCT - Dù không qua trường lớp đào tạo nào, những người làm nghề gom phế liệu vẫn có kinh nghiệm phân loại rác phong phú và chính xác. Bởi với họ, đó là tiền.

  • 27/04/2024
  • 2007 từ

TTCT - Trên thế giới có khoảng 20 triệu người nhặt rác, ve chai, phần lớn ở Nam Á và Đông Nam Á - một lực lượng phi chính thức chưa được nhìn nhận đúng trong các nỗ lực phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn.