Tag:

thu hồi đất

  • 31/03/2023
  • 1583 từ

TTCT - Chênh lệch giữa giá đất nhà nước ban hành và giá đất thị trường dẫn đến hàng loạt rắc rối về pháp lý lẫn thị trường. Nếu bỏ khung giá đất, liệu có dẹp được nạn "hai giá đất" như thời gian qua?

TTCT - Giai đoạn 2005 - 2015, TP Đà Nẵng đã khai thác đất ra sao để có được nguồn thu lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, tái đầu tư hạ tầng…?

TTCT - Gần 20 năm trước, 2003, TP.HCM đã thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất để tạo ra một quỹ đất sạch thuận lợi cho đầu tư phát triển. Nhưng qua gần 20 năm hoạt động, thế bế tắc của trung tâm này vẫn còn đó, bởi hai lý do: thiếu tiền và thiếu cơ chế.

TTCT -Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành nghị quyết 18-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 5 (ngày 16-6-2022) về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Bài viế

TTCT - Cục Thống kê TP.HCM vừa thực hiện một cuộc điều tra xã hội về cuộc sống của người dân tái định cư sau khi bị thu hồi đất cho các dự án bất động sản hay phát triển kinh tế - xã hội khác.

TTCT - Chỗ nào có điểm nóng về khiếu kiện tập thể, đông người là “đội đặc nhiệm” đến nắm tình hình, giải quyết ngay tại cơ sở. Người dân đã đặt cho đoàn giải quyết khiếu nại đối với những hộ bị ảnh hưởng khi thu hồi đất làm dự án cái tên như vậy vì từ khi đoàn được thành lập, tại Hậu Giang không có trường hợp nào phải tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

TTCT - Những đề xuất trở lại phương án Nhà nước đứng ra thu hồi toàn bộ đất đối với mọi trường hợp hay chỉ thu hồi một phần đất chưa thỏa thuận được giữa chủ sử dụng đất và nhà đầu tư… đang dấy lên những tranh luận nóng bỏng và đặt ra vô số câu hỏi cả về khía cạnh pháp lý cũng như an sinh xã hội liên quan tới đất đai - lĩnh vực vốn chiếm tới 70% số khiếu nại, tố cáo trong năm.