Tag:

thượng đỉnh Mỹ Triều

Cuộc gặp Donald Trump - Kim Jong Un lần thứ nhì đã kết thúc không như kỳ vọng của một số bên trong cuộc lẫn ngoài cuộc. Đằng sau những “đổ thừa” qua lại vẫn còn nguyên những vấn đề cũ mà trên thực tế không thể giải quyết được nếu không có sự tham gia của nhiều bên liên quan, từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga đến Nhật Bản, Liên Hiệp Quốc…

TTCT - 8h30 sáng thứ ba 26-2, ông Kim Jong Un rời ga Đồng Đăng lên xe trực chỉ Hà Nội. Trước đó, vào nửa đêm (giờ Việt Nam), ông Donald Trump từ chiếc Air Force One đăng dòng tweet: “Trên đường tới Việt Nam cho cuộc gặp của tôi với Kim Jong Un. Hướng tới một thượng đỉnh rất kết quả”. Sân khấu sáng đèn rực chiếu lên hai ông này. Tuy nhiên, trong cánh gà còn những ai nữa?

TTCT - Trong số những người sẽ trực tiếp hay gián tiếp chịu tác động thuận lợi hay bất lợi từ những kết quả/hậu quả của cuộc gặp Kim Jong Un - Donald Trump lần thứ nhì, nhất định có 51 triệu người dân Hàn Quốc cùng 126 triệu người dân Nhật Bản. Thế cho nên, dư luận hai nước này là tối quan trọng.

TTCT - Cuộc gặp Donald Trump - Kim Jong Un lần thứ nhì sẽ hoàn toàn khác cuộc gặp đầu tiên ở Singapore ngày 12-6-2018: thực tế hơn, bớt kỳ vọng hay ảo tưởng hơn.

TTCT - Cuối cùng hai ông Donald Trump và Kim Jong Un đã gặp nhau. Một tuyên bố chung đã được ký kết với những hứa hẹn từ hai bên.

TTCT - Cuộc gặp Donald Trump - Kim Jong Un ở Singapore chỉ là khởi đầu cho một thỏa thuận khung và cho cả một quá trình đàm phán chi tiết với thực thi thỏa thuận đó. “Đọc” và “giải mã” quá trình đàm phán này như thế nào? Cần nhìn lại quá khứ mới đây để hiểu rõ hơn câu chuyện “thượng đỉnh lịch sử”.