Dạy kinh tế ở trung học cơ sở Singapore: Tại sao môn Kế toán cơ bản lại quan trọng thế?

LÊ NAM 26/05/2022 18:05 GMT+7

ttct - Theo Bộ Giáo dục Singapore, mục tiêu quan trọng của việc đào tạo bộ môn Kế toán cơ bản là hiểu tầm quan trọng của tính chính trực/trung thực, mục tiêu trong giao tiếp và mục tiêu trong việc đưa ra quyết định.

 
 Cuốn sách Kế toán cơ bản cho học sinh Singapore. Ảnh: Lê Nam

 Sau khi hết 6 năm học tiểu học (primary) và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp tiểu học (primary leaving school examination - PLSE), tùy theo kết quả của kỳ thi này mà học sinh các trường công lập Singapore sẽ được Bộ Giáo dục sắp xếp vào học ở một trong 152 trường trung học cơ sở (secodary school). 

Trong hai năm đầu học ở trung học cơ sở, toàn bộ học sinh học các môn chung, giống nhau. Đến sec 3 (tương đương lớp 9), phần lớn học sinh trường trung học cơ sở sẽ được học môn kế toán cơ bản (principles of accounts). 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Singapore, hiện có 99 trường trong tổng số 152 trường trung học cơ sở đang dạy bộ môn này.

Theo Bộ Giáo dục Singapore, mục tiêu quan trọng của việc đào tạo bộ môn này chính là hiểu tầm quan trọng của tính chính trực/trung thực, mục tiêu trong giao tiếp và mục tiêu trong việc đưa ra quyết định.

Ở ngay trong phần giới thiệu, giáo trình principles of accounts (do Bộ Giáo dục Singapore xuất bản) giải thích: “Kế toán là một hệ thống thông tin dựa trên các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. Nó liên quan đến việc ghi lại và xử lý các giao dịch kinh doanh, đồng thời truyền đạt thông tin này cho chủ doanh nghiệp và các bên liên quan. 

Thông tin kế toán sau đó được sử dụng để đánh giá hoạt động kinh doanh hiệu suất và tạo điều kiện cho việc ra quyết định. Việc học kế toán giúp học sinh hiểu được cách thức các doanh nghiệp đo lường và giao tiếp kết quả hoạt động của họ và sử dụng cả thông tin kế toán và phi kế toán liên quan đến doanh nghiệp để đưa ra quyết định. 

Thông qua nghiên cứu kế toán, học sinh sẽ có được các kỹ năng như tổ chức và phân tích thông tin để ra quyết định và áp dụng các kỹ năng này trong cuộc sống hằng ngày của mình. Học sinh cũng sẽ hiểu tầm quan trọng của các giá trị như tính chính trực và tính khách quan khi giao tiếp và ra quyết định”.

Bộ Giáo dục Singapore, khi đưa bộ môn này vào đào tạo cho các học sinh năm đầu tiên của bậc trung học cơ sở, đã giải thích rằng khi học nguyên tắc kế toán cơ bản thì học sinh sẽ phát triển sự nhận xét sắc bén liên quan đến chi tiết, một thuộc tính quan trọng cho kế toán. Học sinh cũng sẽ học cách sắp xếp và cấu trúc các chi tiết khi phải củng cố thông tin trong báo cáo tài chính được các bên liên quan sử dụng để ra quyết định.

Ngoài ra, học sinh sẽ học cách sử dụng cả thông tin kế toán và thông tin phi kế toán để đưa ra quyết định. Các thông tin này sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, lập luận để trở thành những nhà phản biện giải quyết các vấn đề và thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng của các bên liên quan.

Sau khi học bộ môn này, học sinh sẽ hiểu phần nào việc các quyết định kinh doanh sẽ được đưa ra bằng cách sử dụng thông tin kế toán như thế nào. Bộ Giáo dục Singapore cũng kỳ vọng “học sinh học kế toán cơ bản sẽ phát triển các thuộc tính này trong quá trình học tập và điều này sẽ phục vụ tốt các học sinh trong tương lai”.

Nội dung của môn kế toán cơ bản chủ yếu là thu thập kiến thức về thủ tục kế toán phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Giáo viên có thể đan xen vào những câu chuyện về các doanh nghiệp địa phương để giúp học sinh có được cảm giác thực tế, thuộc về và kỳ vọng. 

Hiểu được sự phát triển của kế toán cũng giúp học sinh hiểu tác động của tiến bộ công nghệ đối với kế toán ở Singapore và thế giới. Những câu chuyện kinh doanh minh họa những thách thức kinh tế của Singapore từ quá khứ, hiện tại và tương lai giúp học sinh hiểu rõ hơn các nguy cơ và tiềm năng để đối phó trong cuộc sống.

Đến năm A-level (tương đương lớp 10 và lớp 11), các môn học kinh tế mới được đưa vào giảng dạy. Bộ Giáo dục Singapore cho rằng đến lúc này môn học kinh tế mới có nhiều lợi ích, có những liên quan và có tính thực dụng để học sinh có thêm kiến thức, đồng thời có thể tìm hiểu thêm để học các ngành học liên quan đến ngân hàng và tài chính ở các bậc học cao hơn.

Cuối cùng, Bộ Giáo dục Singapore mong rằng việc học bộ môn kế toán cơ bản sẽ trang bị cho học sinh sự tự tin, có ý thức rõ ràng về đúng và sai, dễ thích nghi và kiên cường, sáng suốt trong phán đoán, suy nghĩ độc lập và phê phán, giao tiếp có hiệu quả. Học sinh sẽ trở thành người đóng góp tích cực, có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, thực hiện sáng kiến, thực hiện rủi ro được tính toán, có tính đổi mới và phấn đấu cho sự xuất sắc, một công dân có ý thức công dân mạnh mẽ và tham gia tích cực vào việc cải thiện cuộc sống của những người xung quanh.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận