Tag:

Di truyền

TTCT - Trong lịch sử điều tra hình sự của thế giới, nhiều trường hợp rơi vào bế tắc, không xác định được ai là thủ phạm chỉ vì kẻ tình nghi có thêm người anh em song sinh, cùng chia sẻ những đặc điểm di truyền trùng hợp đến nỗi xét nghiệm ADN cũng không phân biệt được.

Năng lực viết lại hệ gen của các tổ chức hữu cơ, hay thậm chí là của cả một loài, từ lâu đã là chuyện khoa học viễn tưởng. Nhưng với sự phát triển CRISPR, một phương pháp chỉnh sửa ADN chính xác và hiệu quả hơn nhiều so với các công nghệ cũ, tiểu thuyết đã trở nên gần hơn với thực tế.

TTCT - Ta thường nghĩ mỗi con người là một cá thể độc lập, về mặt sinh học cá thể đó là tập hợp của 10.000 tỉ tế bào, bao gồm trong nó 23.000 gen chuyển tải các thông tin di truyền. Tuy nhiên, quan điểm này đang bị một số nhà sinh học đánh giá lại.

TTCT - Chiều cao đang trở thành một vấn đề thời sự y học. Một dự án “cải tạo giống nòi Việt Nam” bằng giải mã gen gần đây đã xem việc nâng cao chiều cao như là một mục tiêu quan trọng. Câu hỏi đặt ra là nếu khám phá gen có liên quan đến chiều cao, chúng ta có thể thật sự cải tạo giống nòi?

TTCT - “Bệnh nghề nghiệp” chỉ những chứng bệnh mắc phải do tiếp xúc với các yếu tố độc hại hiện diện trong môi trường nghề nghiệp như nhóm bệnh bụi phổi, điếc nghề nghiệp, nhiễm hóa chất, truyền nhiễm…