Tag:

dự thảo luật

  • 20/03/2023
  • 1775 từ

TTCT - Luật đất đai sửa đổi dự kiến sẽ tiến lên một nấc thang mới khi loại bỏ khung giá đất. Lợi và hại của quyết định này như thế nào?

TTCT - Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa mới tiếp tục phát huy những việc đã làm được của Quốc hội khóa XIII, đồng thời đổi mới hơn nữa, nhất là trong chuyện chất vấn và trả lời chất vấn.