Tag:

giáo dục phổ thông

TTCT - Việc đề xuất tăng học phí tất cả các cấp học phổ thông ở hai thành phố lớn nhất nước mới đây, Hà Nội và TP.HCM, dường như là chẳng đặng đừng, dù có nhiều ý kiến phản đối - bởi tình hình khó khăn chung của toàn xã hội sau dịch, lạm phát, giá xăng dầu tăng, và những tai ương bất ngờ trên thế giới. Nhưng có thể có một cách nhìn khác?

TTCT - Năm học 2022 - 2023, Bộ GD-ĐT sẽ triển khai chương trình mới 2018 ở lớp 10. Điểm khác biệt lớn ở cuộc đổi mới chương trình lần này là học sinh có những môn học bắt buộc và môn học được lựa chọn. Những vướng mắc đang đặt ra cho việc triển khai chương trình mới này đã gợi lại thời “phân ban” từng thất bại.

Đằng sau câu chuyện chuyển “phí” thành “giá”, thực chất là chấm dứt bao cấp của nhà nước, điều chỉnh học phí theo hướng tính đúng, tính đủ, có tích lũy cho các trường ĐH công, là vấn đề thị trường hóa, thương mại hóa giáo dục đại học (GDĐH). Đây là một chủ đề đã được thảo luận nhiều trong những năm gần đây trên thế giới.

TTCT - Với việc đưa ra dự thảo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể - một chính sách liên quan đến tương lai hàng chục triệu người Việt Nam, có thể nói đây là thời điểm tốt để đối thoại bình đẳng giữa Bộ GD-ĐT và người dân...

TTCT - Chương trình giáo dục phổ thông của chúng ta đã trải qua nhiều lần cải cách nhưng vẫn không tạo ra được một sự thay đổi đáng kể nào trong chất lượng giáo dục. Điều này có nhiều lý do, nhưng trước hết là vì chúng ta thiếu cả điều kiện cần (một quan điểm nhất quán và khác biệt về chất so với những quan điểm thể hiện trong chương trình hiện hành) lẫn điều kiện đủ (những thiết chế cần thiết để thực hiện các quan điểm ấy) trong các trường phổ thông và trong cả hệ thống.