Tag:

Dịch vụ công

TTCT - Tại sao dân chúng cứ phải khiếu nại, lắm khi “vượt cấp”? Tại sao một số dự án của Nhà nước cứ “tan nát, thậm chí có khi chưa xây xong đã thấy hỏng”? Một phần vì khái niệm bồi thường còn xa lạ.

TTCT - “Cai sữa cho 55.000 đơn vị sự nghiệp công và 2,1 triệu viên chức” là thông điệp mạnh mẽ phát đi từ cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vào tuần trước.

TTCT - Các nghiệp đoàn ở Chicago đã tiết kiệm được 242 triệu USD/năm dưới phương thức “cạnh tranh có kiểm soát”, theo đó, các cơ quan công quyền sẽ phải cạnh tranh với khối tư nhân để giành các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho chính phủ. Eric Schnurermar, chủ tịch Công ty tư vấn Public Works LLC ở Chicago, vừa viết trên The Atlantic.