Tag:

Thư viện

TTCT - Đã có thời thư viện không phải là nơi dành cho con nít. Một nữ quản thủ thư viện người Mỹ cách đây hơn một thế kỷ đã thay đổi quan niệm đó, khai sinh ra không gian đọc sách dành riêng cho trẻ nhỏ mà ta quá quen thuộc ngày nay.

TTCT - Trái với những hình dung về sách điện tử, ebook không phải là một file máy tính mà thư viện có thể tùy ý “sao chép” ra bao nhiêu bản cho độc giả mượn cũng được. Những điều khoản ràng buộc - xuất phát từ sự khác biệt về tầm nhìn giữa đơn vị phát hành sách và thư viện - vẫn đang hạn chế khả năng tiếp cận ebook rộng rãi của công chúng và làm đau đầu các nhà quản lý thư viện trên thế giới.

TTCT - Nhân đọc bài “Giúp trẻ nuôi dưỡng cảm xúc qua từng trang sách” (TTCT ngày 23-10-2011), trong đó, thạc sĩ thông tin thư viện Nguyễn Tấn Thanh Trúc có nhắc đến yếu tố quan trọng của thư viện trong đời sống tinh thần của học sinh nói riêng và trẻ con nói chung.