Tag:

Hung thần chiến trường ảm đạm tuổi bách niên

TTCT - Chiến tranh hiện đại ngày càng ít đất để xe tăng phô diễn, và chi phí khổng lồ để nâng cấp những cỗ pháo đài di động phù hợp với tình hình mới có thể khiến quân đội các nước suy nghĩ lại và dành ưu tiên cho những khí tài tân tiến hơn.