Tag:

Xuất bản

TTCT - Không có gì ngạc nhiên khi Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ sách lớn nhất thế giới, với số tựa sách mới hàng năm tuy đứng sau Trung Quốc nhưng tỉ lệ trên đầu người lại gần gấp ba, theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà xuất bản quốc tế (IPA) năm 2017.

TTCT - “Trung bình mỗi năm có 30.000 đầu sách nộp lưu chiểu về Cục Xuất bản, in và phát hành. Tuy nhiên kinh phí chi cho việc đọc để kiểm soát chỉ khoảng 1 tỉ đồng/năm, tương đương 1.000 đầu sách. Vì vậy việc kiểm soát phải trông chờ vào nhiều kênh khác như báo chí, phản ảnh của người dân...” - ông Chu Văn Hòa, cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin - truyền thông), trao đổi với TTCT.