Tag:

chính sách kinh tế

  • 01/07/2024
  • 1947 từ

TTCT - Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt những thử thách lớn lao, giới lãnh đạo chính trị có vẻ bắt đầu lắng nghe hơn những nhà kỹ trị.

  • 26/05/2024
  • 1181 từ

TTCT - Những chính sách bảo hộ sản xuất và tấn công thương mại tự do đang diễn ra quyết liệt nhất từ chính thành trì của chủ nghĩa tự bản thị trường tự do.

TTCT - Xuyên suốt những tranh luận đa chiều tại Diễn đàn kinh tế mùa thu (Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức), viễn cảnh kinh tế Việt Nam được vẽ ra về cơ bản không có nhiều lạc quan.