Tag:

kích thích kinh tế

  • 07/02/2023
  • 1185 từ

TTCT - Hàng hiệu được coi là ngành kinh doanh miễn nhiễm với khủng hoảng kinh tế. Vì sao lại như vậy?

TTCT - Bên cạnh các công cụ kích thích bằng tài khóa và tiền tệ, Việt Nam cần nghiên cứu chiến lược phục hồi kinh tế thông minh hơn sau đại dịch để nhanh chóng vực dậy và đón bắt các cơ hội tăng trưởng trong dài hạn.

TTCT - Thế giới hậu đại dịch có vẻ sẽ đầy rẫy các công ty xác sống, những thị trường xác sống và nhiều nền kinh tế xác sống - tất cả được bảo lãnh và giữ mạng sống bằng các biện pháp cứu trợ, kích thích chưa từng có tiền lệ của các ngân hàng trung ương và chính phủ trong khủng hoảng COVID-19.

  • TTCT
  • 06/12/2008
  • 2713 từ

TTCT - Phiên họp Chính phủ đầu tuần này đã xác định nền kinh tế đất nước đang suy giảm, tốc độ tăng trưởng chậm lại. Ý kiến của các chuyên gia kinh tế về những giải pháp cấp bách để ngăn chặn đà suy giảm này.