Tag:

nông thôn

TTCT - Luật di sản về giác quan Pháp vừa được thông qua là chiến thắng của những nỗ lực trong nhiều năm đấu tranh nhằm bảo vệ quyền được duy trì các hoạt động sản xuất, sinh hoạt đặc trưng, tạo nên cái hồn của mỗi vùng nông thôn khác nhau của nông dân. Đó là thông điệp nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc bảo vệ những không gian đậm chất nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa sâu sắc hiện nay.

TTCT - Thành phố lấn át nông thôn, nhà máy chiếm chỗ của rừng cây và đồng ruộng, con người cướp đoạt của thiên nhiên. Bao nhiêu giá trị đẹp đẽ đã bị tuyên án tử hình bởi cuộc đô thị hóa không biết bao giờ mới dừng lại?

TTCT - Hơn một nửa dân số thế giới giờ đã sống ở các thành phố, nhưng sự tiện lợi của đời sống đô thị đã không bù đắp được những tổn thất về sức khỏe, cả thể chất và tinh thần, của các thị dân.

TTCT - Ở nông thôn miền Nam, những người sinh vào những năm 1970 được coi là thế hệ giữ cái gạch nối của nền nông nghiệp truyền thống lạc hậu và nền nông nghiệp tiên tiến đang cơ giới hóa, của một hình ảnh nông thôn còn khá hoang sơ và giàu có về sản vật với một nông thôn đang đô thị hóa và đã mất dần hình ảnh truyền thống của nó.

TTCT - TP.HCM vẫn được coi là một “siêu đô thị” với trên 10 triệu dân, chưa kể khoảng 80.000 người nước ngoài thường xuyên sống và làm việc. Nhưng nó vẫn phải khoác trên mình chiếc áo pháp lý nông thôn khiến việc quản trị luôn gặp phải những ách tắc không đáng có.