Tag:

Quy hoạch

TTCT- Nhiều tranh luận gần đây về dự thảo Luật quy hoạch (QH) dường như xoay quanh khả năng và cách thức để tích hợp QH đô thị vào QH tổng thể. Xin góp ý một số vấn đề liên quan đến những vướng mắc hiện nay.

TTCT - Hầu như mọi thành phố lớn trên thế giới đều gắn với một con sông mẹ. Con sông đó không chỉ mang giá trị văn hóa, lịch sử, cội nguồn mà còn là nguồn nước, cảnh quan... Việc nhìn vào một con sông không chỉ ở khía cạnh “quy hoạch tổng mặt bằng” để sử dụng đất ven bờ...

Trong thời gian dài, quy hoạch đô thị luôn bị chi phối bởi mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cạnh tranh, thị trường có tiếng nói tối thượng. Nhà quy hoạch có tiếng trên thế giới, bà Susan Fainstein (*) - tác giả cuốn sách The just city (Thành phố công bằng) - đưa ra quan điểm khác, nhấn mạnh yếu tố công bằng và cơ hội hưởng lợi cho mọi nhóm cư dân đô thị.

TTCT - Kể từ bản quy hoạch đầu tiên của viên sĩ quan công binh người Pháp Coffyn vào năm 1862 đến nay, TP.HCM chưa có một bản quy hoạch nào thật sự đóng vai trò định hình sự phát triển của TP theo đúng nghĩa của quy hoạch.

TTCT - “Chưa có quy hoạch hệ thống và chưa xác định cơ chế tài chính” - ông Nguyễn Hoài Nam, phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM, giải thích về sự chậm trễ trong kế hoạch di dời trường học, bệnh viện ra ngoại thành của TP.HCM.

TTCT - Phía sau động thái trả lại đất cho dân của chính quyền một số địa phương như Long An, Tây Ninh là câu chuyện về trách nhiệm đối với những thiệt hại đã rõ của người nông dân và những thiếu hụt về luật pháp liên quan đến đất đai.Luật sư Nguyễn Tiến Lập, chuyên ngành luật kinh tế, chia sẻ với TTCT quan sát của ông về vấn đề này.