VÕ VĂN TẠO

Tác giả

Tổng số bài viết : 7 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - “Con cọp nhai nhả”, “đồ cọp chê”, “con đạp cọp chạy”... là các “biệt danh” mà đồng đội, đồng chí ở chiến khu 185 (thuộc tỉnh Khánh Hòa) trêu cô y tá nhỏ bé Kiều Thị Tô sau tai nạn hi hữu bị hổ vồ ở chiến khu ngày trước.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Diễn biến phiên họp bế mạc sáng 4-8 vừa qua của Quốc hội cho thấy sau nhiều ý kiến phản biện khá thuyết phục của các đại biểu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng vẫn được thông qua, nhưng với tỉ lệ 68,36%! 100 đại biểu không tán thành, 33 đại biểu không biểu quyết. Các vấn đề khác đều được Quốc hội thông qua với tỉ lệ trên 90%.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCN - Mặc dù có đôi chút năng khiếu, con gái tôi phải học thêm cô giáo chủ nhiệm từ năm lớp 3. Chúng tôi buộc phải cho con học thêm vì cháu bị cô giáo “đì” khá trắng trợn và nhiều lần cháu tức tưởi kể lại cách cho điểm và thái độ hết sức ngang trái của cô ở lớp, chỉ vì nhiều bạn của cháu học thêm cô mà cháu thì không.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCN - Có thể nói việc xác định như thế nào là hành vi bán phá giá là một trong những nội dung hết sức quan trọng của Luật cạnh tranh. Bán phá giá là thủ đoạn rất hay gặp trong cạnh tranh không lành mạnh. Trong phạm vi bài viết này, nội dung đề cập chỉ mới là điều 26 (qui định về hành vi bán phá giá) của dự thảo.