Tag:

Bảo hiểm xã hội

TTCT - Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số kết dư Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến nay ước đạt trên 935.000 tỉ đồng. Điều bất hợp lý này diễn ra trong bối cảnh người thất nghiệp đang gia tăng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

TTCT - Bảo hiểm xã hội là một cuộc giao dịch ba bên: cơ quan bảo hiểm xã hội, chủ sử dụng lao động và người lao động. Và trong ba bên ấy, đang có nhiều dấu hiệu cho thấy hai bên từ chối hợp tác với bên còn lại. Người sử dụng lao động và người lao động đều đang không đứng cùng phe với bảo hiểm.

TTCT - Trong cái nghèo đeo bám nhiều thập niên qua, ở VN an sinh xã hội đã từ một thuật ngữ xa lạ trở thành một hệ thống chính sách quốc gia với những thành tựu đáng kể như tỉ lệ giảm nghèo. Nhưng khi VN đã được định danh là một nước thu nhập trung bình, an sinh xã hội vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được suy nghĩ trong những góc nhìn khác.