Tag:

Thế vận hội

TTCT - Một anh bạn của tôi đang dạy kỹ năng sống cho một nhóm trẻ lứa tuổi cấp 1 (xin nhấn mạnh là không kinh doanh, chỉ vì yêu trẻ con mà làm - NV) rất được các phụ huynh đánh giá cao vì mấy đứa nhỏ thích đến lớp của anh hơn là đến trường.