Tag:

Thiên tai

TTCT - Năm 2020, thế giới đã chứng kiến nhiều thiên tai từ cháy rừng ở Úc, Mỹ đến nạn cào cào, châu chấu ở châu Phi, bão tố ở châu Á, Trung Mỹ… Dù là một năm khó khăn, nhưng vẫn có những xu hướng và sự phát triển cho chúng ta hi vọng năm 2021 và về sau.

TTCT - Quản lý rủi ro thiên tai gồm 3 giai đoạn chính nối tiếp và tuần hoàn: phòng ngừa, ứng phó, và khắc phục hậu quả. Hàm lượng công nghệ ở từng giai đoạn có thể quyết định mức độ hiệu quả của toàn bộ chu trình.

TTCT - Từ Trung Quốc, Ấn Độ đến Việt Nam, hàng triệu người đang đối mặt với khó khăn kinh tế trong những năm tới, khi biến đổi khí hậu diễn biến leo thang ở châu Á.

TTCT - Không ai mong muốn một thảm họa tự nhiên diễn ra. Nhưng khi nó đã xảy ra theo ý muốn của tạo hóa thì cách hành xử của các quốc gia với thảm họa ấy có thể biến nó thành một cơ hội của hòa bình.

TTCT - Lũ lụt vốn là chuyện “xưa như trái đất” ở Việt Nam, nhưng đối diện với thiên tai và xem đó là “một cuộc khủng hoảng” để rồi có giải pháp ứng xử phù hợp có lẽ là chuyện mới.

TTCT - Những thiên tai mà ASEAN đã trải qua trong năm 2013 sẽ còn tiếp diễn trong năm 2014. Vấn đề là ASEAN đã, đang và sẽ đối phó với thiên tai như thế nào?