Tag:

du lịch

  • 22/11/2023
  • 2340 từ

TTCT - Thiếu vắng nguồn lực đủ mạnh để thực hiện các chiến lược quảng bá, tiếp thị và thu hút du khách, thiếu vắng sản phẩm "đinh" chính là thiếu đi hai điều kiện căn bản nhất để du lịch cộng đồng thành công.

  • 25/10/2023
  • 2631 từ

TTCT - "Ở khách sạn, bạn ở một mình. Ở homestay, bạn ở với cả thế giới".

  • 10/10/2023
  • 985 từ

TTCT - Mua quà lưu niệm trong những chuyến đi là một thôi thúc khó cưỡng, ngay cả khi ta biết chắc rằng đa số chúng sẽ không hữu dụng gì mấy, rồi cũng bám bụi khi mang về thôi