Ngày cuối của một kỷ nguyên

TTCT 26/07/2013 21:07 GMT+7

TTCT - Nhiều người Ấn ở Mumbai (Ấn Độ) tranh thủ gửi điện tín ở Văn phòng điện tín trung tâm hôm chủ nhật 14-7, ngày cuối cùng khép lại 163 năm phục vụ của ngành điện tín Ấn Độ.

Những bức điện cuối cùng này đã được chuyển tới người nhận trong ngày 14-7, số còn lại sẽ được chuyển nốt vào thứ hai. Kỷ nguyên điện tín đã chấm dứt!

Phóng to
Ảnh: AP

TTCT
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận