Tag:

Campuchia

Điều mà tướng De Gaulle cảnh báo hơn nửa thế kỷ trước về sự mất độc lập tư tưởng để rồi không thừa nhận các thực tế vẫn luôn là một cái bẫy thường trực trong chính trị hiện đại.

TTCT - 1. Survivor - Sống sót vừa là câu chuyện quá khứ với chiến tranh, nhà tù, diệt chủng..., vừa là câu chuyện hiện tại với cuộc mưu sinh của một người dân Campuchia bình thường.

TTCT - Tin rằng việc bốn quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam trở thành một điểm đến sẽ mang lại một sản phẩm du lịch hấp dẫn bậc nhất của khu vực, nhưng để điều này trở thành thực tế, theo nhiều chuyên gia, cần có cách làm đột phá. Cách làm ấy phải dựa trên việc tận dụng triệt để nội lực thay vì trông chờ những nguồn đầu tư bên ngoài.