Tag:

Chính trị Mỹ

TTCT - Trên tạp chí Foreign Affairs, Michael Kazin, giáo sư sử học tại Đại học Georgetown, đã giải thích về đường đi của chủ nghĩa dân túy trong lịch sử của nó và tại sao ngày càng khó định nghĩa thế nào là “nhân dân”.

TTCT - Thời trước, người Mỹ bộc trực, thẳng thắn, trắng đen rõ ràng. Họ thường chê người châu Á luôn dùng uyển ngữ, nói vòng, nói khéo, giữ thể diện, trắng không ra trắng, đen không ra đen… Khoảng ba thập niên gần đây, chuyện đó… xưa rồi!