Tag:

muối

TTCT - Ngày nay, hầu như người nào cũng có thể bỏ muối vào nêm thực phẩm mà không cần suy nghĩ gì. Nhưng từ thời xưa, rất nhiều nền văn minh và đế chế hùng mạnh đều được xây bằng tiền… bán muối.

TTCT - Đối với tôi, thị trấn nhưng nhức rừng cây Rotselaar này có nhiều thứ không cân bằng. Mùa xuân quá nhiều màu xanh. Mùa hè đầy ứ người đổ về cắm trại, dạo bộ, chơi nhạc. Mùa thu dư thừa lá.