Tag:

Chỉ tiêu

TTCT - Chỉ còn vài tuần nữa năm học sẽ kết thúc. Người thầy làm công tác chủ nhiệm lại một lần nữa bối rối vì con số 100. Đây chính là chỉ tiêu “trên” giao cho trường, cho lớp ở nhiều mặt.

TTCT - Đây chẳng phải là một ý tưởng mới mẻ gì, tôi chỉ làm công việc “lặp lại” một ý tưởng đã nhiều lần được lặp lại bởi nhiều đồng nghiệp, rằng: Xin đừng giao chỉ tiêu chất lượng cho giáo dục.

TTCT - Phía sau những lo lắng của nông dân về một thực tế cũ có nguy cơ lặp lại là “được mùa, thất giá” lúa gạo và khả năng một chỉ tiêu đảm bảo 30% lãi cho nông dân khó thành hiện thực... là những lỗ hổng trong chính sách điều tiết kinh doanh xuất khẩu lúa gạo.