Tag: G7

TTCT - Tuyên bố chung G7 Biarritz (Pháp) năm nay vỏn vẹn 300 chữ, quá ngắn so với tuyên bố chung 4.036 chữ của G7 Charlevoix (Canada) năm ngoái, phản ánh một thực tế là khách tham dự nay dành thời giờ cho các cuộc họp song phương nhiều hơn là cuộc họp chung chỉ dài hai tiếng rưỡi.

Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển G7 đã diễn ra trong hai ngày 7 và 8-6 với sự vắng mặt đáng kể nhất của nước Nga.